První pomoc při dětských úrazech

Výbava domácí lékárničky

Doporučení, jak vybavit domácí lékárničku.

Zástava dýchání - resuscitace

Jak se zachovat při:

  • zástavě dýchání a krevního oběhu,
  • záchranné služby,
  • obstrukci dýchacích cest cizím tělesem

Krvácení

Typy krvácení a postupy, jak je zastavit.

Zlomeniny

Ošetření uzavřených i otevřených zlomenin horních i dolních končetin.

Popáleniny

Popis popálenin I.-IV. stupně a specifické způsoby jejich ošetření.

Opařeniny

Jak ošetřit opařeniny, ke kterým nejčastěji dochází v domácnosti – v kuchyni.

Otravy a poleptání

Symptomy otravy a správný postup při zjištění otravy.