Opařeniny

Nejčastěji dochází k opaření dětí v kuchyni (čaj, káva, polévka).

Ošetření opařenin

Ihned po opaření:

  • zastavíme působení tepla,
  • odstraníme nasáklý oděv, nestrháváme přiškvařený oděv,
  • chladíme – vodou - překryjeme čistou textilií.

Při opaření většího rozsahu přepravíme dítě do zdravotnického zařízení na další ošetření.