Otravy a poleptání

Symptomy otravy a správný postup včasného ošetření otrav a poleptání

Symptomy otravy

Nejčastější příčinou otrav u dětí jsou léky. Jsou často barevné, připomínají bonbóny a babička je přece taky každý den polyká. A náhodou leží v dosahu na stole… V domácnosti děti dále ohrožují čisticí prostředky a kosmetika, ve volné přírodě pak jedovaté rostliny.

Otravy mohou mít celou řadu příznaků, od nevolnosti, zvracení, bolestí břicha, závratí, únavy až po bezvědomí a zástavu srdce. Bohužel, některé otravy nevykazují zpočátku žádné příznaky a například u některých jedovatých rostlin se první příznaky projeví až po 24 hodinách.Pamatujte, že nejlepší ochranou před domácími nehodami jsou správně zajištěné nebezpečné látky a poučení dítěte!

Pamatujte, že nejlepší ochranou před domácími nehodami jsou správně zajištěné nebezpečné látky a poučení dítěte!

Co dělat při podezření na otravu

Zachovejte klid, unáhlené jednání z vaší strany může dítěti přitížit. Věnujte se dítěti, uklidněte ho.

Máte-li podezření na otravu, volejte okamžitě záchrannou službu 155 či 112. Oznamte, co se stalo, komu a kdy, popište symptomy. Dále postupujte podle pokynů dispečera.

Kontaktujte Toxikologické informační středisko na číslech 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02, kde vám dají přesné pokyny, jak postupovat, než dorazí záchranná služba.   

Co dělat než dorazí lékař?

  • Zajistěte zbytek jedovaté látky či balení léků.
  • Zjistěte, co chybí.
  • Pokud dítě zvracelo, uchovejte vzorek a později ho předejte lékaři. 

První pomoc

  • Je-li dítě v bezvědomí, uložte ho do zotavovací polohy a přikryjte ho.
  • Pokud dítě nedýchá, okamžitě začněte s oživovacími pokusy (masáž srdce a dýchání z úst do úst v poměru 30 ku 2.
  • V žádném případě se nepokoušejte vyvolat zvracení. Požilo-li dítě například žíravinu, mohlo by dojít k dodatečnému poškození sliznice jícnu.
  • Nedávejte dítěti pít, a to ani vodu ani mléko! Jedinou výjimkou je případ, kdy vám to lékař či dispečer nařídí. V takovém případě podávejte dítěti po malých doušcích čaj, vodu nebo mléko (ne šumivé nápoje), jedna menší sklenka postačí.
  • Spolklo-li dítě látku tvořící pěnu, jako je např. šampón, aviváž či prášek na praní, můžete mu dát dvě čajové lžičky protipěnivého přípravku (např. Sab Simplex, Lefax). To zabrání, aby se vytvořila pěna, která by se mohla dostat z jícnu do průdušnice a mohla způsobit dýchací potíže.

Poleptání

Zasažení pokožky leptavou látkou

Poleptalo-li se dítě např. čističem na toalety nebo hnojivem, omývejte postižené místo alespoň 15 minut pod tekoucí vlažnou vodou a potom zakryje ránu sterilním obvazem.

Zasažení oka leptavou látkou

Dostala-li se dítěti do oka leptavá látka, postupujte stejným způsobem. Pokuste se otevřít postižené oko a proplachujte ho pod tekoucí vlažnou vodou (alespoň 15 minut), dokud neodezní bolest. Hlavu dítěte dejte vždy tak, aby voda vytékající z postiženého oka nezasáhla oko zdravé. Obě oči následně přikryjte obvazem a vyhledejte lékařskou pomoc.