Popáleniny

Každá popálenina, která je větší než trojnásobek plochy dětské dlaně, je závažná.

Popáleninu je třeba chladit a překrýt čistou textilií. Zásadně na popálené plochy nedáváme masti, zásypy ani jiné laické prostředky jako např. vaječné bílky nebo ocet. Puchýře nepropichujeme.

Co nejrychleji voláme lékaře nebo dítě dopravíme do zdravotnického zařízení.

Stupně popálenin

Popáleniny I. stupně

Jsou charakterizovány zarudnutím, jsou značně bolestivé a ke zhojení dochází většinou spontánně během několika dnů bez následků.

Popáleniny II. stupně

Tvoří se tenkostěnné puchýře vyplněné tekutinou růžové, vlhké, jemné. Jsou velmi citlivé na dotyk. Spontánní hojení probíhá během 2–3 týdnů.

Popáleniny III. stupně

Zasahuje do hlubších struktur kůže, některé okrsky kůže jsou zcela zničené a odumřelé. Kůže má hnědočernou nebo žlutobílou barvu, objeví se na ní tvrdé a suché struktury – příškvar. Kůže je zničená v celé tloušťce, včetně všech kožních adnex (chloupky, žlázky apod.). Jakákoliv možnost její regenerace je vyloučena.

Popáleniny IV. stupně

Je přídatné označení pro stav, kdy popálenina devastuje podkožní tuk, svalovou fascii, svaly a kosti.