Jak se můžete zapojit?

Díky představení Smolařínek s dětmi společně tvoříme tento náš projekt S MODRÝM HROCHEM BEZ ÚRAZU.

Jak se propojujeme?

  • Loutkové představení u vás pro děti - výchovně-vzdělávací představení O Smolařínkovi :)
  • Partnerství v projektu S MODRÝM HROCHEM BEZ ÚRAZU, označení nálepkou vaší školky, školy nebo dětského centra :)
  • Materiály ke stažení pro děti a rodiče pro prevenci úrazů a první pomoc při úrazech :)
  • Sdílení na těchto stránkách a inspirace pro děti i rodiče: Pojďme se učit při výchově dětí navzájem :)

Zašlete nám fotku/y nebo kresby dětí s nápady, co je užitečné a bezpečné, co se vám osvědčilo v prevenci úrazů a jak si děti své bezpečné prostředí nastavují sami. Zasílejte prosím na e-mail: mikulikova@modryhroch.cz

Vaše nápady pro prevenci dětí proti úrazům vystavíme na našich stránkách pro inspiraci dalším :)