O projektu

Vznik projektu Nadační fond Modrý hroch začal v květnu 2015 pracovat na preventivním programu s názvem „S Modrým hrochem bez úrazu“ z programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, tento projekt byl financován z Norských fondů. Jeho hlavním cílem bylo přispět ke snížení výskytu úrazů v dětském věku, nejprve v Jihomoravském kraji a následně v celé České republice.

Ve spolupráci s profesionálními loutkoherci z Divadla Bez Pravidel byl v rámci tohoto projektu vytvořen divadelní program – představení pro děti, které je zaměřené na aktivní prevenci vzniku úrazů u dětí jak v domácnosti, tak i na ulici. Hlavní postavou příběhu je Smolařínek, který prochází různými nebezpečnými situacemi. V rámci tohoto představení, které je připraveno pro děti z mateřských škol a z 1. a 2. třídy základních škol, jsou děti vtaženi do příběhu a pomáhají Smolařínkovi radou nebo reakcí na jeho chování. Společně s loutkoherci tak tvoří příběh a díky Smolařínkovi si uvědomují následky možného nesprávného chování :)

Pro děti máme navíc připravené omalovánky a zábavné pracovní listy, kde si po představení mohou procvičit získané vědomosti.

FOT_6900
Smolařínek2