Když se řízne dítě do prstu, krvácení zpravidla přestane samo. Při hlubší ráně, je nutná okamžitá reakce a krvácení zastavit.

Druhy krvácení a postup ošetření

Kapilární krvácení

Krvácení z drobných koncových cévek krevního řečiště. Většinou ustává samo. Ránu můžeme zalepit náplastí.

Žilní krvácení

Krvácení z žil. Krev je tmavě zbarvená (odkysličená) a z rány volně vytéká. Krvácení zastavíme tlakovým obvazem.

Tepenné krvácení

Krvácení z tepen. Krev je světle zbarvená (okysličená) a z rány tryská v pulsech. Krvácení se snažíme zastavit stlačením místa nad ránou nebo přímo v místě poranění proti pevnému (kostěnému) podkladu. Nedoporučuje se používat zaškrcovadla, ale pouze tlakové obvazy. Použijeme-li zaškrcovadlo, je třeba přesně zaznamenat dobu přiložení a po deseti minutách jej povolovat, aby zůstala zásobena periferní část končetiny.

Krvácení z nosu

 Krvácení z nosu je poměrně časté zejména u mladších dětí, může být ale i příznakem závažného onemocnění. Při krvácení z nosu předkloníme hlavu, aby krev mohla volně odtékat a nestékala do dýchacích a trávicích cest. Můžeme chladit zátylek. Chlad stahuje cévy, a pomáhá tak zastavit krvácení. Krvácení zastavujeme stiskem chrupavčitých částí nosních křídel proti sobě. Stisk nepovolujeme po dobu 10 minut. Tento manévr většinou postačí k zastavení krvácení. Nezastaví-li se krvácení do 15 minut, je lepší vyhledat lékařskou pomoc.

Co s předmětem v ráně?

Předmět z rány nikdy neodstraňujeme! Manipulací s ním bychom mohli zranění ještě zhoršit. Ránu pouze sterilně překryjeme a předmět zajistíme proti pohybu.