Příznaky a jak postupujeme

Příznaky: dítě – nedýchá, je bledé, nereaguje na bolestivé podněty, není hmatný tep na velkých tepnách

Při zjištění uvedených příznaků

Při zjištění uvedených příznaků je nezbytné poskytnout okamžitou první pomoc. Jak postupovat?

1. Položíme dítě na záda a zkontrolujeme stav vědomí.

2. Pokud nereaguje,uvolníme dýchací cesty záklonem hlavy a přizvednutím brady (popřípadě vyčistíme dutinu ústní). Kontrolujeme, zda dítě normálně dýchá. Pozorujeme pohyby hrudníku, posloucháme a zjišťujeme přítomnost vydechovaného vzduchu.

3. Pokud nedýchá normálně nebo nedýchá, snažíme se přivolat někoho dalšího na pomoc.

4. Při stálém záklonu hlavy a stisknutí obou nosních dírek provedeme 5 úvodních vdechů z úst do úst. Poté zahájíme srdeční masáž pomocí jedné nebo obou rukou. Hrudník stlačujeme v dolní polovině hrudní kosti, hloubka nejméně 1/3 hloubky hrudníku, frekvencí alespoň 100/120 za minutu.Po 30-ti stlačení provedeme 2 vdechy. Mezi kompresemi hrudník zcela uvolněte. V resuscitaci pokračujeme nadále v poměru 30 ti stlačení hrudníku na 2 umělé vdechy.

5. Resuscitaci provádíme do příjezdu záchranné služby, případně dokud dítěte nezačne jevit známky života (probouzí se, otevírá oči, hýbe se a dýchá).

Přivolání záchranné služby

V případě, že je na místě více osob, okamžitě zajistíme přivolání záchranné služby.

Jeden záchrance: Po 1 minutě resuscitace okamžitě volat 155 a pokračovat v resuscitaci dokud nedojede záchranná služba, nebo dojde k vyčerpání zachránce.

U většiny kritických stavů u dětí má kombinace kompresí a dýchání zásadní význam.

Jeden vdech -1 sekunda, objem takový, aby se viditelně zvedal hrudník.

Pokud postižený začne reagovat a/nebo normálně dýchat, přerušte resuscitaci a trvale jej kontrolujte až do příjezdu záchranné služby.

Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem

Odstranění překážky

Nemluvně položíme na bříško na ruku zachránce, hlavičkou dolů. Jeden prst nosné ruky vsuneme mezi čelisti. Druhou rukou ho přidržujeme. Tekutý obsah může v této poloze volně vytékat z dýchacích cest. Použijeme-li poklep mezi lopatky, klepeme pouze dvěma prsty.

Záklon hlavy

U novorozenců hlavu nezakláníme, ale udržujeme ji v neutrálním postavení. Dolní čelist udržujeme předsunutou. U nemluvňat musíme hlavu podkládat rukou.

U dětí nad jeden rok můžeme použít vis za nožky, předklon nebo Heimlichův manévr. Kašle-li dítě efektivně, pouze ho v kašli povzbuzujeme.