Zlomeniny

Ošetření zlomených kostí se liší podle toho, kde se zlomenina nachází a zda je uzavřená nebo otevřená.

Uzavřená zlomenina

Je-li zlomenina uzavřená, nemusí být na první pohled vidět, že k ní došlo. Zlomenina se obyčejně projeví silnou bolestí, která se zesiluje při doteku či pohybu. V místě zranění se může objevit otok nebo modřiny. Může, ale nemusí být patrná nepravidelnost nebo zkrácení končetiny. Porovnejte zraněnou končetinou se zdravou. Uzavřenou zlomeninu zafixujeme pomocí dlah a obvazů.

Otevřená zlomenina

Při otevřené zlomenině dochází k protržení kůže a objeví se krvácení, zlomená kost může vyčnívat z rány. V první řadě zastavte krvácení, ale dávejte přitom pozor, abyste se nedotýkali vyčnívající kosti. Kost se v žádném případě nesnažte zatlačit zpátky do rány! Po zastavení krvácení se pokuste zafixovat zlomenou končetinu pomocí dlah a obvazů. Vyčkejte příjezdu záchranné služby, sami postiženého netransportujte.

Zlomeniny dolních končetin

S postiženým manipulujte co nejméně. Zlomeninu nacházející se v dolní končetině vždy fixujte pomocí dlahy. Pokud nemáte žádnou k dispozici, můžete použít i zdravou nohu. Jako místo fixace použijte dva klouby, které se zlomeninou sousedí. Fixaci provádějte vždy s pomocníkem, který přidržuje nohu v původní poloze. Přivolejte lékařskou pomoc.

Zlomeniny horních končetin

Postiženou končetinu zafixujeme pomocí dlahy a obvazů. Je vhodné použít trojcípý šátek a ruku do něj zavěsit. Nepokoušejte se napravit poškození kloubů, mohli byste způsobit ještě větší zranění. Je-li postižený v dobrém stavu, je možné ho k lékaři transportovat i osobním automobilem.